บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบ

บริษัทมีศูนย์ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ดำเนินการในนาม บริษัท อินโทร ทีเอสซี จำกัด ซึ่งให้บริการทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักบริหาร และรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เราให้บริการสอบเทียบครอบคลุม 12 สาขาการวัด (Scope of Calibration Service)

ให้บริการสอบเทียบแรง ตั้งแต่ 1N – 200,000N (100กรัม – 300ตัน)

 • Load cell
 • Force guage
 • Flex plate
 • Peel/tear tester
 • Bending tester
 • Tension gauge
 • Stress/strain gauge
 • Force plate
 • Proving ring
 • Tensile tester
 • Creep tester
 • Shear tester
 • Force transducer
 • Universal testing machine
 • Push pull guage
 • Dynamometer
 • Compression tester
 • Friction tester
 • Hydraulic gauge
 • Mechanical gauge

ให้บริการสอบเทียบแรงบิด ตั้งแต่ 1Nm – 1,000Nm.

 • Torque wrench
 • Impact wrench
 • Rotating torque cell
 • Torque gauge
 • Torsion tester
 • Flex plate
 • Torque screw driver
 • Torque transducer

ให้บริการสอบเทียบมิติและความยาว ตั้งแต่ 0.1 – 1,000mm.

 • Vernier caliper
 • Dial gauge
 • Height gauge
 • Ring gauge
 • Thread gauge
 • Video microscope
 • Bore gauge
 • Depth gauge
 • Micrometer
 • Test indicator
 • Extensometer
 • Plug gauge
 • Feeler gauge
 • Steel ruler
 • Pin gauge
 • Setting rod
 • Thickness gauge
 • Profile projector
 • Snap gauge
 • Taper gauge
 • Gauge block
 • Steel tape
 • Orifice plate

ให้บริการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก ตั้งแต่ 0.1 – 25,000kg.

 • Laboratory balances
 • Precision balances
 • Jewelry balances
 • Crane scales
 • Tank & Silo scales
 • Mechanical scales
 • Hydraulic scales
 • Digital scales
 • Microbalances
 • Moisture balances
 • Standard mass 1g – 20 kg
 • Platform scales
 • Checkweighers
 • Personal scales
 • Wire & rope scales
 • Load cell & indicator
 • Analytical balances
 • Density balances
 • Industrial scales
 • Hanging scales
 • Spring scales
 • Baby scales
 • Pallet scales

ให้บริการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1kg – 25,000kg.

ให้บริการสอบเทียบMicropipette 2 – 10,000 .
ให้บริการสอบเทียบปริมาตรเครื่องแก้ว 1ml – 3,000ml

 • Micropipette
 • Beaker
 • All lab glassware
 • Infusion pump
 • Laboratory pump
 • Digital buret
 • Volumetric flask
 • Flow meter
 • Syringe pump
 • Cylinder
 • Dispenser
 • Rotameter
 • Metering pump

ให้บริการสอบเทียบอุณหภูมิ : -20 C upto +1,000 C.

 • Forced air oven
 • Incubator
 • Water bath & oil bath
 • Thermo & Hygrometer
 • Temperature switch
 • Hot air oven
 • Autoclave
 • Environmental chamber
 • Temperature recorder
 • Temperature gauge
 • Aging oven
 • Freezer
 • Digital thermometer
 • Furnace
 • Temperature indicator

ให้บริการสอบเทียบด้านไฟฟ้า : 1 – 1,000v.

 • Digital multimeter
 • Chart recorder
 • Process simulator
 • Digital panel meter
 • DAQ & Data logger
 • Clamp meter
 • Volt/Ohm/Amp meter
 • Voltage ratio
 • Strain gauge meter
 • Temp & pressure controller
 • AC/DC Panel meter
 • Process meter & controller
 • Frequency meter
 • Multchannel data recorder
 • All digital display unit

ให้บริการสอบเทียบความดัน : 0.1 upto 700 bars.

 • Pressure gauge
 • Pressure transducer
 • Pressure transmitter
 • Vacuum gauge
 • Diff pressure cell
 • Pressure recorder
 • Pressure switch
 • Digital pressure meter

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบความแข็งแบบต่างๆ

 • Durometer (Scale shore A,B, C, D, O, OO )
 • Rockwell hardness tester (HRA, HRB, HRC)
 • Vicker hardness tester
 • IRHD hardness tester
 • Brinell hardness tester
 • Knoop hardness tester

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติก, ยาง, โพลิเมอร์ ต่างๆ

 • Melt flow indexer
 • Charpy impact tester
 • Brittleness tester
 • ODR/MDR rheometer
 • Vicat/HDT tester
 • Falling dart impact terter
 • Bursting tester
 • Mooney viscometer
 • IZOD impact tester
 • Heat seal tester
 • Capillary rheometer
 • Dupon impact tester

ให้บริการสอบเทียบ

 • Viscometer
 • PH meter
 • Spectrometer
 • PH Recorder
 • Conductivity meter
 • And much more…