CS2 Series - Up to 5 kN

CS2-Series

เครื่องทดสอบ CS2 digital force จาก Chatillon เหมาะสำหรับการทดสอบการผลิตรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์, พลาสติก, บรรจุภัณฑ์, สิ่งทอ, ชยางและอิเล็กทรอนิกส์

CS2 เป็นเครื่องทดสอบ digital force ที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการทดสอบการผลิตและห้องปฏิบัติการ สำหรับการใช้งานได้ถึง 5 kN (1100 lbf) เครื่องทดสอบ digital force เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทดสอบอย่างง่ายภายในพลาสติก, ยาง, บรรจุภัณฑ์, ยา, เครื่องสำอาง, อิเล็กทรอนิกส์และไม้

Download PDF

Manuals

Data sheets