สินค้า

“เรามุ่งมั่นจำหน่ายเครื่องมือทดสอบ ให้บริการทดสอบและสอบเทียบ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในจริยธรรมอันดีงาม”
 
                                                                       กรรมการฝ่ายบริหาร
                                                                       บริษัท อินโทร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 

 

HBM's product range covers sensors, transducers, strain gauges, amplifiers and data acquisition systems as well as software for structural durability investigations, tests and analysis.

Lloyd Instruments cover high quality single and dual column materials testers suited for materials testing on application up to 150kN. Under the Lloyd Instruments brand you will find specialised materials testers for texture analysis, MDI testing and friction testing along with universal materials testers suited for a wide range of materials such as plastic, rubber, textiles, wood and metal. Lloyd Instruments is a trademark of AMETEK Test & Calibration Instruments

Chatillon are force measurement instruments suited for measurement on applications up to 5kN. Chatillon offers force gauges, torque gauges and test stands for force measurement on a wide range of materials such as plastic, rubber, textiles, wood and electronic components. Chatillon is a trademark of AMETEK Test & Calibration Instruments. The Chatillon brand covers force gauges, torque gauges and test stands.

.................

Labthink Instruments Co. Ltd, are manufacturers, suppliers, and exporters of a diverse range of Testing Equipments. Our offered range comprises of Permeation Testing Systems, Force and Strength Testing, and Hot Track and Seal Testers.

Manufacturing of a standard specimen is placed in the starting point of physical test. To obtain more stabilized and high superior data affects closely on advancement of test accuracy itself. As total performance of each testing machine being supplied by each manufacturer of testing machine is keeping on improving greatly, it is inevitable to up the grade in sampling of various kinds of standard specimen.

.................

.................