สินค้าของเรา

บริการของเรา

icon_6

การบริการก่อนการขาย

บริษัทมีทีมวิศวกรฝ่ายขายและฝ่ายเจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้มีความชำนาญในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จะสอบถามความต้องการตอบข้อสงสัย

icon_1

บริการติดตั้งเครื่องมือวัด/ทดสอบ

บริษัทจะดำเนินการส่งมอบเครื่องมือทดสอบที่ท่านซื้อให้อยู่ในกรอบเวลาที่ตกลงไว้โดยเร็วที่สุด หลังจากที่เครื่องมือทดสอบได้ถูกส่งไปถึงโรงงานของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

icon_3

บริการฝึกอบรมการใช้งาน

เมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วว่าเครื่องมือทดสอบอยู่ในมาตรฐานการวัดที่ถูกต้อง บริษัทจะเริ่มทำการฝึกอบรมผู้ใช้งานโดยขอบเขตการฝึกอบรมนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการทดสอบ

icon_4

บริการซ่อมแซมแก้ไข/การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือทดสอบที่ท่านซื้อจากบริษัทมีการรับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยนับจากวันที่ส่งมอบ, ซึ่งในระยะเวลาประกันหากเครื่องมือทดสอบของท่านมีการขัดข้อง

icon_7

บริการสัญญาดูแลบำรุงรักษา

หลังครบกำหนดการรับประกัน 1 ปี หากท่านพอใจในการบริการของบริษัทที่ผ่านมาท่านสามารถติดต่อขอทำสัญญาดูและบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบรายปีได้

icon_2

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบ

บริษัทมีศูนย์ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทดสอบ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

ลูกค้าของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม