การบริการก่อนการขาย

บริษัทมีทีมวิศวกรฝ่ายขายและฝ่ายเจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้มีความชำนาญในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จะสอบถามความต้องการตอบข้อสงสัย อธิบายลายละเอียดด้านเทคนิคการาใช้งานและเสนอราคาเครื่องมือทดสอบพร้อมอุปกรณ์ประกอบรุ่นที่ตรงกับความต้องการและลักษณะการใช้งานของท่านให้มากที่สุดบริษัทมีทีมวิศวกรฝ่ายขายและฝ่ายเจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้มีความชำนาญในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จะสอบถามความต้องการตอบข้อสงสัย อธิบายลายละเอียดด้านเทคนิคการาใช้งานและเสนอราคาเครื่องมือทดสอบพร้อมอุปกรณ์ประกอบรุ่นที่ตรงกับความต้องการและลักษณะการใช้งานของท่านให้มากที่สุดในกรณีที่บริษัทมีเครื่องมือทดสอบอยู่ บริษัทจะจัดสาธิตการใช้งานให้กับท่าน โดยท่านสามารถนำผลิตภัณฑ์ของท่านมาทดลองใช้และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากลูกค้ามีความประสงค์ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการทดสอบ, ศูนย์บริการเทคนิค และศูนย์บริการสอบเทียบของบริษัทเพื่อดูประสิทธิภาพการบริการ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสั่งซื้อ

Powered by MakeWebEasy.com