บริษัท อินโทรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

         บริษัท อินโทร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบและวิจัย คุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2000 จาก URS ประเทศอังกฤษ บริษัทดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยตั้งปณิธานว่าเราจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

 

สินค้า
 

บริการ

> บริการติดตั้งเครื่องมือวัด/ทดสอบ
> บริการสอบเทียบเครื่องมือ
> บริการทำ Preventive Maintenance
> บริการซ่อมแซมแก้ไข
> ปรับปรุงเครื่องมือทดสอบ
> บริการเช่าเครื่องมือทดสอบ (รายเดือน, รายปี)
> บริการ Service Contract รายปี