บริการซ่อมแซมแก้ไข/การรับประกัน
image
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือทดสอบที่ท่านซื้อจากบริษัทมีการรับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยนับจากวันที่ส่งมอบ, ซึ่งในระยะเวลาประกันหากเครื่องมือทดสอบของท่านมีการขัดข้อง หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปรกติ บริษัทจะเริ่มการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่และค่าแรง, ภายในระยะเวลาประกัน บริษัทจะทำการส่งช่างเข้าไปตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง (Preventive Maintenance) ให้ 2 ครั้ง ทุก 6 เดือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Powered by MakeWebEasy.com