บริการฝึกอบรมการใช้งาน
image
เมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วว่าเครื่องมือทดสอบอยู่ในมาตรฐานการวัดที่ถูกต้อง บริษัทจะเริ่มทำการฝึกอบรมผู้ใช้งานโดยขอบเขตการฝึกอบรมนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการทดสอบ, เทคนิคการเตรียมตัวอย่างชิ้นงาน, การใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ค่าที่ถูกต้อง, การดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น ซึ่งระยะเวลาการฝึกอบรมนั้นสามารถยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานโดยสูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการ และแบ่งการอบรมออกเป็นช่วงได้ไม่เกิน 2 ช่วง
Powered by MakeWebEasy.com